وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آیا دانشگاه و حوزه توانسته اند در کنار هم پاسخگوی نیازهای کشور باشند؟
وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آیا دانشگاه و حوزه توانسته اند در کنار هم پاسخگوی نیازهای کشور باشند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.