وزیر مُلک خانه یا مملکت؟

وزیر مُلک خانه یا مملکت؟

تفاوت دیدگاه ها در جامعه ی ما، موجب به چالش کشیده شدن وظایف و مسئولیت های زن ایرانی شده است. با توجه به جنس زن و روحیات زنانه اش، چه رسالتی در قبال جامعه باید داشته باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.