پادکست اسیر طلای سیاه

پادکست اسیر طلای سیاه

نفت همانقدر که می تواند یک سرمایه و محل درآمد باشد، می تواند عاملی برای زیان و پسرفت نیز باشد. دولت ها فرصت های بسیاری داشته اند تا نفت را عاملی برای پیشرفت قرار دهند اما آنچه که در مقاطع گوناگون رخ داده، آینده فروشی و در اختیار قراردادن نیروی کار ارزان به تولید کنندگان فرآورده های نفتی بوده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.