پادکست الگوی پیشرفت

پادکست الگوی پیشرفت

الگوی ایرانی _ اسلامی پیشرفت، یکی از راهکارهای اساسی جهت پیشرفت اقتدار زا و استقلال آفرین کشور است. الگویی که مبتنی بر زیست بوم ایران بوده و جامعه را از نامناسبات فرهنگ های دیگر مصون می دارد و مسیر پیشرفت را عمق و سرعت می بخشد.

پادکست «الگوی پیشرفت» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.