پادکست حباب های سرمایه داری در رمان

پادکست حباب های سرمایه داری در رمان

موضوعات و محتوای رمان‌ ها همواره چه نسبتی با وقایع سیاسی و اجتماعی روز داشته است؟ چه تصویری از سرمایه ‌داری در رمان ‌های قرن نوزدهم و بیستم ارائه شده است؟ مهم‌ترین نمونه‌های رمان ‌ها با موضوع سرمایه‌داری در غرب کدامند؟

پادکست «حباب های سرمایه داری در رمان» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.