پادکست خشونت یا مدارا

پادکست خشونت یا مدارا

آیا پیش از دوره مدرن، تساهل و مدارا در میان متفکران اسلامی مطرح بوده است؟ رویکرد اندیشمندان مسلمان نسبت به اندیشه تساهل و تسامح در جامعه ی معاصر چیست؟
پادکست خشونت یا مدارا را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.