پادکست خواب پادشاه

پادکست خواب پادشاه

آموزه‌هایی از این دست که مردم خاورمیانه برای دموکراسی «آماده» نیستند یا اسلام با یک نظام حکومتی دموکراتیک «سازگار» نیست، از برجسته‌ترین مضامین شرق‌‌ شناسانه‌ای هستند که در مباحث دانشگاهی و سیاسی مطالعات خاورمیانه رخنه کرده است. تعاریفی که بیش از آنکه از سوی کشور های غربی مطرح شود از بلندگو حاکمان عربی مستبد مطرح است. روایتی که مسیر اسلام خوب را در نظام پادشاهی تعریف می کند.


مطالب مرتبط

کلیپ خواب پادشاه

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.