پادکست خوشه های مقاومت

پادکست خوشه های مقاومت

دیپلماسیِ مقاومتِ انقلاب اسلامی چنان تاثیری را در بین مردمان آمریکای جنوبی ایجاد کرده است که از درون آن، فیدل کاسترو هم عظمت آن را لمس کرده و حسرتِ آن را برای کوبایِ مبارز در برابرِ استعمار، می‌کشید. امروزه، این هم‌وندیِ فرهنگی-سیاسی به پیشتازیِ اندیشه‌ی مقاومت و نیروی ایستادگی بر پای خود، تمهید کننده تغییر نظم پانصد ساله ، از روحِ تصرف و غلبه‌ی اروپایی بر جهان فراگیر شده است…

پادکست «خوشه های مقاومت» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.