پادکست در اسارت جادو

پادکست در اسارت جادو

غرب با ادعای مدرنیته و مادی گرایی، همواره توجه ویژه ای به جادو داشته است!
این مسئله نمود خاصی در رسانه های این جبهه فکری دارد و هری پاتر مثالی بارز از این نوع رفتار در غرب می باشد.

پادکست «در اسارت جادو» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.