پادکست در جستجوی علم بومی

پادکست در جستجوی علم بومی

سال هاست که تولید علم و فکر به گفتمان رایجی بدل شده است و نهادهای گوناگون در تلاش جهت بومی سازی علوم به ویژه علوم انسانی در آمده اند. اما در این راستا اقدامات و رویکردهای نهادهای متولی عرصه علوم انسانی برای اصلاحات و تغییرات چه بوده است؟ آیا آنان توانستند در این زمینه به موفقیتی دست پیدا کنند؟

پادکست «در جستجوی علم بومی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.