پادکست در کشاکش سیاست و حقوق

پادکست در کشاکش سیاست و حقوق

حقوق ابزاری برای حکمران‌هاست یا خود چهارچوبی برای سیاست ورزی آنان می باشد؟

تعامل نظام سیاسی و نظام حقوقی موضوعی مهم در حکمرانی جوامع است، در این مقاله تصویری ارتباطات این دو نظام و مواضع اندیشمندان در اینباره بررسی شده است.

پادکست «در کشاکش سیاست و حقوق» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.