پادکست عرفان شیعی در آینه شرق شناسی

پادکست عرفان شیعی در آینه شرق شناسی

اگر بخواهیم عرفان شیعی را در آینه شرق شناسی مشاهده کنیم کربن یکی از گزینه های مطرح در این زمینه است، اما این فیلسوف که بود؟ در ایران از کدام بزرگان تاثیر پذیرفت و چه مسیری را طی کرد؟
در این مقاله تصویری، ضمن آشنایی با دیدگاه کربن نقاط مزیت او را مرور می کنیم.
پادکست «عرفان شیعی در آینه شرق شناسی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.