پادکست علوم شناختی در بن بست؟

پادکست علوم شناختی در بن بست؟

قریب به هفتاد سال از عمر علوم شناختی مدرن می‌گذرد؛ عده ای آن را وعده ای غیر دست‌یافتنی و برخی دیگر آن را در مسیر شدن می پندارند. اما علوم شناختی چه چشم‌اندازها و پروژه‌هایی برای خود ترسیم کرده بود و امروز کدام یک از آنها تحقق یافته است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.