پادکست فقه، یاریگر اقتصاد

پادکست فقه، یاریگر اقتصاد

در سالیان اخیر، اقتصاد به مهم‌ترین مسئله جامعه انقلابی ایران بدل شده است. در این زمینه، برخی با طرح گفتمان اقتصاد اسلامی و تاکید بر اجرایی ساختن آن، معتقدند مسائل و مشکلات برآمده از اقتصاد مدرن حل خواهد گشت.
با توجه به اینکه نظریات اقتصاد اسلامی با آموزه‌های فقهی در ارتباط است، ضروری است به نسبت فقه و اقتصاد با تکیه بر اقتصاد ایران بپردازیم.

پادکست «فقه، یاریگر اقتصاد» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.