پادکست ماجرای انقلاب ها

پادکست ماجرای انقلاب ها

تاریخ، دربرگیرنده ی جریان ها و نهضت های گوناگون با اهدافی مشخص و بعضا متفاوت است؛ جریاناتی که حد و مرز جغرافیایی نمی شناسند و همه را با خود درگیر کرده اند. اما آیا همه ی آنها پایدار و پابرجا باقی مانده اند؟
پادکست ماجرای انقلاب ها را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.