پادکست نسخه اقتصادنا

پادکست نسخه اقتصادنا

شهید سید محمد باقر صدر، نابغه عرصه اندیشه و علم. عالمی که جامعیت او در مباحث علمی قدرت و نگاهی بلند را به او بخشیده بود. شهید صدر در کتب خود امکان سخن گفتن از “ما” برای انسان مسلمان معاصر را فراهم آورد و نشان داد که به چه صورت و در یک منظومه درست از مفاهیم، می توان نظامی را به وجود آورد که در تعادل کامل قرار دارد…


مطالب مرتبط
کلیپ «نسخه اقتصادنا»

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.