پادکست هیک و نسبیت فهم و حقیقت

پادکست هیک و نسبیت فهم و حقیقت

جان هیک در نظریه اش براساس پلورالیسم معرفتی، به کثرت گرایی دینی و به دنبال آن تکثر در نجات و رستگاری در ادیان می رسد. اما معرفت شناسی هیک، چه نتایجی را با خود به همراه دارد و با چه ایراداتی روبروست؟

پادکست «هیک و نسبیت فهم و حقیقت» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.