پادکست چالش حکمرانی

پادکست چالش حکمرانی

امروز دولت ها با چالشی بزرگ در حکمرانی مواجه شده اند تا جایی که مرزهای سیاستگذاری و سیاست ورزی با تغییر و تاثیرات قابل توجهی مواجه شده است.

اما این چالش چیست و نوع کنش و واکنش دولت ها در قبال آن چگونه است؟

این چالش در ایران چه وضعیتی دارد؟

پادکست «چالش حکمرانی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.