پوپولیسم و دموکراسی

پوپولیسم و دموکراسی

فیلم کامل نشست «پوپولیسم و دموکراسی» این نشست با حضور محسن ردادی «هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.