چالش تشکل ها بر سر آبان ۹۸

هنوز سوال های زیادی درباره آبان ۹۸ وجود دارد و ابعاد این اتفاق آنگونه که می بایست واکاوی نشده است.
چالش تشکل ها بر سر آبان ۹۸

هنوز سوال های زیادی درباره آبان ۹۸ وجود دارد و ابعاد این اتفاق آنگونه که می بایست واکاوی نشده است.
در بیست و سومین نشست گفتگو تشکل های دانشجویی صریح تر پیرامون نظرات و موضع تشکل ها در این باره صحبت شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.