چالش صنفی برای تشکل ها!

چالش صنفی برای تشکل ها!

آیا مسائل صنفی دانشجویی در حوزه ماموریت ها و حوزه فعالیت تشکل های دانشجویی قرار می گیرد؟

این مسائل چه تاثیری بر فرآیند تشکل ها و هویت تشکیلاتی دارد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.