چالش صنفی برای تشکل ها!

چالش صنفی برای تشکل ها!

آیا مسائل صنفی دانشجویی در حوزه ماموریت ها و حوزه فعالیت تشکل های دانشجویی قرار می گیرد؟

این مسائل چه تاثیری بر فرآیند تشکل ها و هویت تشکیلاتی دارد؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.