چالش های جدی بودجه ۱۴۰۰

کمتر بودجه ای مانند بودجه 1400 با چالش روبرو بوده است تا جایی که مجلس تا چند قدمی رد کلیات لایحه آن پیش رفت، اما علت این چالش ها چیست؟ چرا همه نگران تورم فزاینده در نتیجه آن هستند؟ و چرا باید بودجه را جراحی بزرگ کرد ؟
چالش های جدی بودجه 1400

کمتر بودجه ای مانند بودجه ۱۴۰۰ با چالش روبرو بوده است تا جایی که مجلس تا چند قدمی رد کلیات لایحه آن پیش رفت، اما علت این چالش ها چیست؟ چرا همه نگران تورم فزاینده در نتیجه آن هستند؟ و چرا باید بودجه را جراحی بزرگ کرد ؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.