چالش های حکمرانی فضای مجازی

چالش های حکمرانی فضای مجازی

با ظهور پدیده فضای مجازی بسیاری از حاکمیت ها دست به تنظیم گری این محیط با توجه به زیست بوم اجتماعی سیاسی خود زدند و قوانین مختلفی را برای آن وضع کردند. این حوزه در ایران اما با خلا و نقاط ضعف قابل توجه روبرو است.

«تعلل در تأسیس نهادهای تنظیم گر»، «فقدان تدابیر لازم جهت تسهیل توسعه تنظیم گری» و «عدم ترکیب مناسب اعضای شورا به لحاظ خبرگی در موضوعات و دانش تخصصی موردنیاز» از مشکلات پیش روی حوزه حکمرانی فضای مجازی است.

حال باید با تصویب و اجرای طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» و با چه چالش هایی مواجه خواهد شد و چگونه عمل خواهد کرد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و شش برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.