چالش های کرونا برای تشکل ها

چالش های کرونا برای تشکل ها

فیلم کامل سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی چالش های کرونا برای تشکل ها
این نشست با حضور علیرضا قدس ( نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و علی گودرزی (نماینده انجمن اسلامی دانشجویان حکمت داتشکاه علامه طباطبایی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.