چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ

سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی با توجه به جنگ نرم دشمن با حساسیت ها و چالش های بسیاری روبرو است. برنامه ریزی بر اساس تغییرات فرهنگی ظرافت هایی را می طلبد که می بایست نخبگان با توجه به ظرفیت های فرهنگی ایرانی اسلامی پاسخگوی این نیاز باشند اما تا به حال تا چه میزان در این میدان موفق عمل کردند و در گام دوم چه باید انجام دهند؟
چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ
سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی با توجه به جنگ نرم دشمن با حساسیت ها و چالش های بسیاری روبرو است. برنامه ریزی بر اساس تغییرات فرهنگی ظرافت هایی را می طلبد که می بایست نخبگان با توجه به ظرفیت های فرهنگی ایرانی اسلامی پاسخگوی این نیاز باشند اما تا به حال تا چه میزان در این میدان موفق عمل کردند و در گام دوم چه باید انجام دهند؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.