چالش ها و کارآمدی تشکل های بانوان

چالش ها و کارآمدی تشکل های بانوان

تشکل های دانشجویی با آگاهی بخشی در چارچوب فعالیت های مدنی در عرصه های مختلف سبب رشد و شکوفایی دانشجویان برای فعالیت های اجتماعی آینده خواهد بود. ساختاری که در بخش های بانوان با ضعف ها و خلل هایی مواجه است و نیاز به توجه جدی دارد…‌

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به نوزدهمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.