چرا تشکل ها موفق نیستند؟

چرا تشکل ها موفق نیستند؟

تشکل های دانشجویی بعضا جریان سازی و تاثیر گذشته خود را بر محیط دانشجویی، سیاسی و اجتماعی جامعه ندارند اما علت این تنزل چیست، به نظر می رسد محل سرمایه گذاری اشتباهی را انتخاب کرده اند!

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و هشت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.