چرا عدالت ؟

دکتر منصوری لاریجانی از عدالت علوی علیه السلام می گوید.
چرا عدالت ؟

وقتی در شهر وجودت عادل شدی، می توانی در جامعه هم عادل باشی.
دکتر منصوری لاریجانی از عدالت علوی علیه السلام می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.