کادرسازی و حفظ نیروی انسانی از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان است

سیزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه 6 آذرماه با حضور محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
کادرسازی و حفظ نیروی انسانی از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان است

سیزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۶ آذرماه با حضور محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
محسن پیرهادی حفظ نیروی انسانی و کادرسازی را از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان عنوان کرد و افزود: کانون در دوره های مختلف با کادرسازی توانسته است ضمن حفظ پویایی خود، کمک کار جبهه انقلاب اسلامی باشد.
وی همچنین بهره مندی از فضای گفتگو در فضای دانشگاهی را از دیگر مولفه های کانون دانست که لازم است این ویژگی در فضای مجازی هم بازتعریف شود.
لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

 

گزارش دوازدهمینن شست تجربه نگاری فرهنگی را اینجا بخوانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.