کارگاه «صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی» در گام اول

گزارشی از نخستین جلسه از کارگاه "صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی ".

نخستین جلسه از کارگاه ویرایش و درست نویسی “صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی ” به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری موسسه ویراستاران با حضور محمد مهدی باقری برگزار شد.

گفتنی است این کارگاه ۴۰ ساعته به مدت ۱۰ هفته در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

 

 

 

مدرسه مهارت کانون اندیشه جوان پیش از این، کارگاه مقاله نویسی ژورنالیستی-پژوهشی “صفر تا صد یک مقاله” را با حضور فرید مدرسی؛نویسنده و روزنامه نگار برگزار کرده بود.

 

 

 

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.