کاستی های روانشناسی

کاستی های روانشناسی

آیا آموزش روانشناسی و نگاه انتقادی به آن در دانشگاه های ایران کارآمد بوده است؟ منظور از روانشناسی غربی چیست؟در مسیر تحولات روانکاوانه، روانشناسی اسلامی چگونه به وجود آمد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.