کانون باید به مثابه یک شتاب دهنده عمل کند

پانزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور سید سعید موسوی مدیر سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان برکت در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
کانون باید به مثابه یک شتاب دهنده عمل کند

پانزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور سید سعید موسوی مدیر سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان برکت در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.

سید سعید موسوی ورود به عرصه استارتاپی را از وظایف دوره جدید کانون دانسته و افزود: کانون باید به عنوان یک شتاب دهنده دانشجویی عمل کند.

وی همچنین حفظ داشته های کانون و بهره مندی از آنها در فضاهای استارتاپی را مهم دانسته و شناخت درست از سرمایه های کانون را لازمه این امر عنوان کرد.

لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

گزارش سیزدهمین نشست تجربه نگاری فرهنگی را اینجا بخوانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.