کتابخوان با موضوع عدالت و عدالت طلبی

نشست کتابخوان با موضوع عدالت و عدالت طلبی

نشست کتابخوان با موضوع عدالت و عدالت طلبی

معرفی کتاب “عدل الهی”

با حضور استاد حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل امامی

ارائه کتاب “عدالت در جهان متحول”

نوشته سسیل فابر توسط محسن جعفری

ارائه کتاب “برداشتهایی فلسفی درباره عدالت”

نوشته اتفرید هوفه توسط مریم عبداللهی

ارائه کتاب ” عدالت اجتماعی در گستره جهانی”
توسط علیرضا فرهادی

ارائه کتاب “راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جمهوری اسلامی”

توسط فاطمه فرزان

سه شنبه ۲۳ بهمن۹۷ ساعت ۱۶:۰۰

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- سالن کنفرانس معراج

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.