کتاب مبانی معرفتی تشکل های دانشجویی

کتاب مبانی معرفتی تشکل های دانشجویی

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مکمل دیگر لایه های جهان بینی است که اندیشمندانی همچون شهید مطهری و علامه مصباح مطرح کرده اند و این کتاب خود بخشی از پازل تکمیل کننده منظومه فکری اسلامی است. در این کتاب دین همچون طرحی جامع در نظر گرفته شده است که دارای اجزایی یک آهنگ و منسجم است.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و سه برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.