کرسی خدمت یا حیله قدرت

با نزدیک شدن به انتخابات شاهد جهت گیری احزاب و گروه های سیاسی مختلف به برخی نامزدها هستیم. ?آیا تبعیت محض لازمه عضویت در احزاب است؟ ?حزب گرایی چه مزایا و آسیب هایی دارد؟
کرسی خدمت یا حیله قدرت

با نزدیک شدن به انتخابات شاهد جهت گیری احزاب و گروه های سیاسی مختلف به برخی نامزدها هستیم.

?آیا تبعیت محض لازمه عضویت در احزاب است؟
?حزب گرایی چه مزایا و آسیب هایی دارد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.