کرسی های آزاد اندیشی و جنبش دانشجویی

کرسی های آزاد اندیشی و جنبش دانشجویی

کرسی های آزاد اندیشی از مسائل اولویت داری است که در پس گزارش ها، دستورالعمل ها و سلیقه گرایی ها عملا ظرفیت های خود را از دست داده است.اما چرا دانشجوها و تشکل های دانشجویی تا به حال نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است از ظرفیت این کرسی ها استفاده کنند؟
نمایندگان تشکل های دانشجویی به نقد و بررسی وضعیت تحقق این کرسی ها در دانشگاه پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.