کلید برای تبیین تشکلی

کلید برای تبیین تشکلی

مخاطبان تشکل ها در جهاد تبیین کیستند و با چه بیانی باید با آنها مواجه شد؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و یک برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.