کلید برای تبیین تشکلی

کلید برای تبیین تشکلی

مخاطبان تشکل ها در جهاد تبیین کیستند و با چه بیانی باید با آنها مواجه شد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و یک برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.