کلید مطالبه گری

کلید مطالبه گری

برای اینکه تشکل دانشجویی در مقابل دولت و در عرصه سیاسی کنشگری مطلوب و موثر داشته باشد، به چه چیزی نیاز دارد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و نهم برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.