کنشگران میز محور!

کنشگران میز محور!

تربیت برای صندلی، گریبانگیر تشکل ها و ظرفیت های کنشگری آنان شده است. تیپ شناسی افرادی که آمده اند درس بخوانند، عضو تشکل ها و فعال دانشجویی شوند تا چند ساله دیگر یک میز را به دست آوردند ، چگونه است؟

جامعه تشکلی باید از اقتباس فرار کند؛ ما نیازمند افرادی هستیم که به الان و مسئله کنونی فکر کنند و نه به آینده!

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.