گام جدید کانون اندیشه جوان درحوزه بین الملل

کانون اندیشه جوان با تولید مقاله تصویری"صدام حلال" به زبان عربی گام نوینی در حوزه فعالیت های فرهنگی اندیشه ای در حوزه بین الملل برداشته و حوزه جدیدی را در ماموریت های خود آغاز کرده است.
گام جدید کانون اندیشه جوان درحوزه بین الملل

کانون اندیشه جوان با تولید مقاله تصویری”صدام حلال” به زبان عربی گام نوینی در حوزه فعالیت های فرهنگی اندیشه ای در حوزه بین الملل برداشته و حوزه جدیدی را در ماموریت های خود آغاز کرده است.

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، عطالله باباپور معاون فضای مجازی کانون با اشاره به رویکرد جدید موسسه در حوزه فعالیت های رسانه ای و همچنین گسترش فعالیت های کانون در حوزه مجازی با تشکیل معاونت فضای مجازی گفت: کانون همواره در تولید محتوا به  حوزه های مختلف علوم انسانی نظر داشته و سعی کرده است از بسترهای مختلف از جمله فضای مجازی بهترین استفاده را برای تقویت فضای اندیشه ای و گفتمانی انقلاب اسلامی کرده و پاسخگوی نیازهای مخاطب در این فضا باشد.

وی ادامه داد: در این راستا استفاده از تمامی قالب های رسانه ای و تکنیک های اطلاع رسانی، ترویجی و فرهنگ سازی مد نظر بوده و فعالیت های  چند سال اخیر کانون در حوزه رسانه پیشرفت داشته است که نمونه آن را در سیر تحولی سایت باشگاه اندیشه و رسانه های کانون اندیشه جوان می توان مشاهده کرد.

معاون فضای مجازی کانون اندیشه جوان با اشاره به این که پرداخت به مسائل بین الملل به ویژه خاورمیانه در بسترهای همایش و نشست، دوره های آموزشی و آثار مکتوب برای مخاطبان  فارسی زبان همواره مد نظر کانون بوده است، خبر داد: حال برای اولین بار و در اقدامی جدید کانون سعی کرده است مخاطبان بین المللی اندیشه و علوم انسانی را مورد توجه قرار داده و متناسب با زیست بوم فرهنگی و رسانه ای جامعه هدف، آنها را با گفتمان ایرانی اسلامی در فضای علوم انسانی مواجه کند. در همین راستا تولید مقاله تصویری “صدام حلال” به زبان عربی که به تحلیل فضای ناآرامی های عراق می پردازد از گام های نخست این موسسه برای ترویج اندیشه های مطلوب و تحلیل مسائل از منظر انقلاب اسلامی  و همچنین گسترش ضریب نفوذ این موسسه در فضای اندیشه ای بین الملل است.

این فعال رسانه ای مستند آرشیو افزود: در این گام جدید سعی شده است درحوزه رسانه ای به سراغ مخاطب بین المللی هدف برود. هدفگذاری کانون دراینباره این است که  با پیام های مستدل، متقن و صد البته جذاب بتواند مروج فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده و در میان هژمونی قدرتمند رسانه های غربی در حوزه اندیشه به روشنگری و ترویج گفتمان صحیح پرداخته و افکار عمومی حوزه اندیشه را با فضایی تحلیلی و اندیشه ای نو آشنا کند.

* در ادامه می توانید مقاله تصویری عربی “صدام حلال” را مشاهده کنید:

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.