گام دوم؛ انقلاب عدالت

فیلم کامل سیزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع گام دوم؛ انقلاب عدالت

فیلم کامل سیزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع گام دوم؛ انقلاب عدالت که به همت کانون اندیشه جوان با حضورنماینده های تشکلهای دانشجویی برگزار گردید.

 

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.