گام دوم و اندیشه دولت مقاومت

انقلاب اسلامی شروعی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بوده است. ویژگی های این تمدن چیست؟ جمهوری اسلامی در کجای مسیر آن قراردارد و آیا بیانیه گام دوم فصل تازه ای را در حرکت به سمت آن آغاز نموده است؟
گام دوم و اندیشه دولت مقاومت

انقلاب اسلامی شروعی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بوده است. ویژگی های این تمدن چیست؟ جمهوری اسلامی در کجای مسیر آن قراردارد و آیا بیانیه گام دوم فصل تازه ای را در حرکت به سمت آن آغاز نموده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.