گریز از اقتباس به انطباق

گریز از اقتباس به انطباق

اقتباس، محیط تشکل های دانشگاهی را فضای رشد گلخانه ای کرده است؛
رشد گلخانه ای دانشجو را یا منفعل در برابر مسائل روز می کند و یا توجه کننده
و این مقتل آرمان خواهی است.
ما به یک نه بزرگ به عقلانیت ابزاری دربرابر عقلانیت آرمانی احتیاج داریم.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت صدم برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.