گزارش تصویری دوره روایت ایران

دوره آموزشی تخصصی روایت ایران با همکاری معاونت سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویی و کانون اندیشه جوان برگزار شد.
در این دوره آموزشی با محوریت تاریخ معاصر ایران، اساتید برجسته این حوزه از جمله کامران غضنفری،عباس سلیمی نمین،قاسم تبریزی،جواد منصوری،رسول رئیس جعفری مطلق،سیدمصطفی تقوی مقدم،سجاد صفارهرندی،شاداب عسگری،سیدجواد میری،عباس اسدی،عطاءالله بیگدلی،محمد رحمانی،فاطمه امیری،سیدمحمدصادق کاظمی و موسی نجفی به صورت ویژه وقایع مربوط به تاریخ ایران از شکل گیری انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و جریان شناسی سیاسی و فرهنگی دهه های ۵۰ و ۶۰ مورد بررسی قرار دادند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.