گفتگوی اینترنتی با دکتر جواد حق گو در موضوع نظم نوین جهانی در دوران پساکرونا

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر جواد حق گو

کرونا چه تغییراتی در نظم نوین جهانی ایجاد خواهد کرد؟

آیا قدرت های فعلی سقوط خواهند کرد و بلوک بندی ها تغییر خواهد کرد؟

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.