گفتگوی اینترنتی با دکتر عبدالحسین خسروپناه در موضوع عقلانیت شیعی در مواجهه با بحران اجتماعی

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر عبدالحسین خسروپناه

آیا عقلانیت شیعی فرمول مخصوص به خود را در مهار بحران اجتماعی دارد؟

عقلانیت سکولار کارکردهای عقلانیت دینی را برای مهار کرونا داشته است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.