گفتگوی اینترنتی با دکتر فرشاد مهدی پور در موضوع جهان مجازی شده در دوران کرونا

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر فرشاد مهدی پور

نگاه فرصت و تهدیدمحور به زندگی مجازی در دوران کرونا صحیح است؟

کرونا چه تغییراتی در سبک زندگی مجازی ایام پسا کرونا ایجاد می کند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.