گفتگوی اینترنتی با دکتر محمد هادی همایون در موضوع بحران های آخرالزمان و نیاز جهان به منجی

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر محمد هادی همایون
آیا ویروس کرونا از نشانه های ظهور است و به دنبال خود نشانه های دیگر را به همراه خواهد داشت؟
‌‌
روایت ها دراین باره چه می گویند؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.