گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

این گفتگو جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی در نشستی مجازی تحت عنوان «اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ برگزار می گردد.
گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

در سال‌های اخیر،با پایان دوره‌های هریک از رؤسای جمهور،برخی ادعا می‌کنند که یکی از معضلات قوه مجریه،عدم قدرت و اختیارات کافیِ رئیس جمهور است.برخی معتقدند عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول برخی دولت‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری،ناشی از این امر است که رئیس جمهور قدرت کافی برای اجرای تصمیمات خویش را ندارد و نهادهای نظامی و حاکمیتی با دخالت در عرصه اختیارات قوه مجریه،میدان عمل را برای رئیس جمهور تنگ می‌کنند.

این ادعا تشویشی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند و مستقیماً قانون اساسی و ضرورت اجرایی آن را هدف می‌گیرد.طنز ماجرا این است همان کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند،برای روی کار آمدن مجدد و به دست گرفتن مجدد قدرت،از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

در همین راستا قصد داریم جمعه۳۱اردیبهشت ماه ساعت۲۱با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی در نشستی مجازی تحت عنوان«اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی»در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.