گفتگوی زنده اصلاح سریع

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 8 تیرماه ساعت 21 مناظره‌ای با حضور جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی‌‌پور در نشستی مجازی تحت عنوان «اصلاح سریع» به ظرفیت اقتصاد ایران برای اصلاح زودهنگام بپردازیم. این نشست در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان canoon_org@ برگزار خواهد شد.
گفتگوی زنده اصلاح سریع

گفتگوی زنده اصلاح سریع

اقتصاد ایران در وضعی بحرانی قرار دارد. همواره در ایام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، با وعده‌های امیدوارکننده کاندیداهایی مواجه می‌شویم که ادعا می‌کنند در مدت کوتاهی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهند کرد. اما در عمل دیدیم که این وعده‌ها محقق نشدند و شاهد این هستیم که اقتصاد ایران در وضعی بدتر از سال‌های پیش قرار دارد. حالا مسأله ما کاوش در همین ادعای است.

نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌کردند که علت  توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سومی به ناآگاهی رهبران این کشورها از سیاست‌های اصلاحی برمی‌گردد. تصور می‌شد که تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران کشورها هستند که عامل توسعه‌نیافتگی شدند. اما به مرور صاحب‌نظران این نظر را طرح کردند که نهادهای اقتصادی و سیاسی در این جوامع موجب عدم توسعه و پیشرفت اقتصادی است و اگر بخواهد اصلاحی صورت گیرد، باید در این نهادها تغییراتی انجام شود. اما ایجاد تغییرات اصلاحی در ساختار اقتصادی به زمان زیادی نیاز دارد. اما آیا این اصلاحات اقتصادی را می‌توان به سرعت محقق کرد؟ آیا اقتصاد ایران ظرفیت انجام اصلاحات بنیادین و یا گسترده را دارد؟ این اصلاحات برای رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان زمان و انرژی لازم دارند؟

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه ۸ تیرماه ساعت ۲۱ مناظره‌ای با حضور جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی‌‌پور در نشستی مجازی تحت عنوان «اصلاح سریع» به ظرفیت اقتصاد ایران برای اصلاح زودهنگام بپردازیم. این نشست در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان canoon_org@ برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.